AHEAD


Ahead_logo_cropped

[English below]
Garso generatorių kūrybinės dirbtuvės (spalio 3-4 d.)

Jei esi svajojęs apie analoginius garsus ir elektronikos pasaulį, suvaldomas garso bangas, jausmą kuomet instrumentas groja tavimi nežemiškais garsais – mielai kviečiame į dirbtuves kurių metu susipažinę su elektronikos pagrindais (jos bus tik tiek, kad suvoktum kas įvyks) gaminsimės savo garsų generatorių – analoginį sintezatorių. Dirbtuvės truks dvi dienas. Pirmąją susikoncentruosime į instrumento kūrimą, o sekančią – užbaigsime kas pradėta ir paimprovizuosime. Instrumentas bus sudarytas iš keturių garso generatorių (oscillator), turės integruotą garsiakalbį, audio išeigą. Instrumentą galėsite pasilikti sau. Elektronikos žinios – privalumas, bet tikrai ne būtinybė. Kas nė karto nesate susidūrę su elektronika esate labai laukiami, projektas nebus per sudėtingas.
Kūrybines dirbtuves veda Mikalojus Smulskis (LT) ir Nicolas Lafay (FR/LT)
Registracija vyksta el. paštu:
mikalojussmulskis@gmail.com
Registraciją į kūrybines dirbtuves būtina, vietų skaičius ribotas.
Kūrybines dirbtuves remia V. Ličio firma „Evita“.


Sound Generator Workshop (October 3-4)
If you have ever dreamed about analog sounds, the world of electronics,  the control of sound waves and the feeling that your instrument plays with you by its ethereal sounds, then you are welcome to this workshop. Here you will have a chance to get into the basics of electronics and make your own sound generator – analog synthesizer. The workshop will take place for two days. During the first one we will focus on the creation of instrument and on the second will finish what we’ve begun and will spare some time for improvisation. Our instrument will be made up of four oscillators, a loudspeaker, and audio output. After the workshop you will be able to keep the instrument for yourself. Knowledge of electronics is an advantage, but not a necessity. Those who has never had a touch with electronics are very welcome, this project will not be too complicated.
The workshops are presented by Mikalojus Smulskis (LT) and Nicolas Lafay (LT/FR)
Register by email: mikalojussmulskis@gmail.com
The registration is obligatory, the number of participants is limited.
The workshops are sponsred by V. Ličys' firm “Evita”

01.10.17 – 06.10.17 / Vilnius